ALKOHOL - Wnioski, oświadczenia, zgłoszenie zmian stanu faktycznego

Jednostka prowadząca

Miejsce złożenia dokumentów

Pokój nr 6 /przyjmowanie i weryfikowanie wniosków, wydawanie dokumentów/
Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:30
tel: 85 681 24 87 wew 29

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy:

Od decyzji organu zezwalającego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w terminie 14 dni od jej doręczenia – za pośrednictwem Wójta Gminy Białowieża.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Oświata Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi Prace społecznie użyteczne
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Halina Przestrzelska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 września 2008 13:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 2255
10 sierpnia 2017 14:12 Jerzy Karczewski - Aktualizacja danych załącznika.
10 sierpnia 2017 14:11 Jerzy Karczewski - Aktualizacja danych załącznika.
10 sierpnia 2017 14:09 Jerzy Karczewski - Aktualizacja danych załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany