Aktualności

Wybierz rok

Zaproszenie do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 17 grudnia (poniedziałek) 2012 r. o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Analiza uchwał w sprawie: - regulaminu utrzymania czystości - wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty - terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża w dniu 28 maja (czwartek).

Pierwsza część posiedzenia odbędzie się na terenie oczyszczalni ścieków w Białowieży o godzinie 13.00. Proszę o zapewnienie we własnym zakresie transportu na oczyszczalnię.

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża w dniu 6 maja (środa).

Pierwsza część posiedzenia będzie odbywać się w terenie i rozpocznie się na gminnym składowisku odpadów o godzinie 13.30. Proszę o zapewnienie we własnym zakresie transportu na składowisko jak również na wyjazd w celu oceny stanu dróg gruntowych na Polanie Białowieskiej.

Zatrzymaj banner przewijany