Aktualności

Wybierz rok

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 11 lutego (wtorek) 2014 r. o godz. 1500 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Przyjęcie planu pracy na rok 2014. 2. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Eugeniusz Superson

Zaproszenie do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 23 września (poniedziałek) 2013 r. o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Współpraca jednostek: Lasy Państwowe, Park Narodowy, Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Puszcza Białowieska” i Gmina w zakresie infrastruktury turystycznej. 2. Plan Ochrony BPN. 3. Stanowisko Rady Gminy w sprawie ilości martwego drzewa w Puszczy Białowieskiej. 4. Analiza informacji...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 13 maja (poniedziałek) 2013 r. o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Zagrożenie ze strony drzew rosnących przy drogach. 2. Czystość i porządek w gminie (wyjazd w teren). 3. Stan przygotowań do zbiórki śmieci przez Gminę. 4. Stopień realizacji projektu „Montaż kolektorów słonecznych”. 5. Realizacja budżetu za 2012 r. 6. Sprawy...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 18 marca (poniedziałek) 2013 r. o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Szlaki turystyczne i trasa narciarska. 2. Plany pracy LOT „Puszcza Białowieska”. 3. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Eugeniusz Superson

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 19 listopada (poniedziałek) 2012 r. o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Zapoznanie się z Informacją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o stanie ochrony środowiska w Gminie. 2. System gospodarowania odpadami komunalnymi. 3. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Eugeniusz Superson

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 27 sierpnia (poniedziałek) 2012 r. o godz. 14:00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Stopień realizacji projektu ,,Kolektory słoneczne w Gminie Białowieża”. 2. Unieszkodliwienie azbestu. 3. Sprawy różne. Zaproszeni goście: Marek Pepiak przedstawiciel Firmy Solver Albert Waldemar Litwinowicz Wójt Gminy Białowieża Dariusz Dutkowski Zastępca Wójta...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 23 kwietnia (poniedziałek) 2012 r. o godz. 1400 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 23 kwietnia (poniedziałek) 2012 r. o godz. 1400 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1. Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Zagrożenia ze strony drzew rosnących...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 23 stycznia (poniedziałek) 2012 r. o godz. 15:00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Analiza budżetu Gminy na rok 2012. 2. Plan pracy Komisji na rok 2012. 3. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Eugeniusz Superson

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 13 grudnia (wtorek) 2011 r. o godz. 14:00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Analiza budżetu Gminy na rok 2012. 2. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Eugeniusz Superson

Zatrzymaj banner przewijany