Aktualności

Wybierz rok

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 18 marca 2015 r. (środa) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1.

1. Zapoznanie się z nowym Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz innymi funduszami, z których Gmina może pozyskać środki. Zasady ich finansowania. 2. Roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury: - Białowieski Ośrodek Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna 3. Sprawy różne. Przewodnicząca Komisji...

Zaproszenie do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 6 marca 2015 r. (piątek) o godz. 12.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Stan ulic/dróg gminnych – wyjazd w teren. 2. Informacja Urzędu Gminy o zaplanowanych działaniach remontowych ulic/dróg gminnych w roku 2015. 3. Informacja Urzędu Gminy o możliwości pozyskania środków zewnętrznych na remonty ulic/dróg gminnych. 4. Sprawy różne. Przewodnicząca...

Zaproszenie do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 12 lutego 2015 r. (czwartek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1.

1. Regulamin utrzymania czystości na terenie Gminy Białowieża. 2. Odbiór odpadów stałych i opłaty z tym związane. 3. Sprawy różne. Przewodnicząca Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Małgorzata Szpakowicz

Zaproszenie do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 19 stycznia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1.

1. Opiniowanie budżetu Gminy na 2015 rok. 2. Opracowanie planu pracy komisji na pierwsze półrocze 2015 r. 3. Sprawy różne. Przewodnicząca Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Małgorzata Szpakowicz

Zatrzymaj banner przewijany