Aktualności (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej, które odbędzie się dnia 19 grudnia 2012 roku (środa) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Proponowany porządek: 1. Analiza uchwał w sprawie: - regulaminu utrzymania czystości - wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty - terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 18 grudnia 2012r. o godz. 13.00 (wtorek) w Urzędzie Gminy Białowieża.

Temat posiedzenia: 1. Analiza rozpatrywania skarg wpływających do Urzędu Gminy 2011. 2. Analiza uchwał w sprawie: - regulaminu utrzymania czystości - wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty - terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - określenia...

Zaproszenie do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 17 grudnia (poniedziałek) 2012 r. o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Analiza uchwał w sprawie: - regulaminu utrzymania czystości - wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty - terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, które odbędzie się dnia 27 listopada (wtorek) 2012 r. o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Pozyskanie funduszy zewnętrznych w roku 2012 przez Urząd Gminy. 2. Podatki i opłaty lokalne. 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Białowieża w roku szkolnym 2011/2012 4. Omówienie materiałów sesyjnych. 5. Sprawy różne. Zaproszeni goście: 1. Albert...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 19 listopada (poniedziałek) 2012 r. o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Zapoznanie się z Informacją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o stanie ochrony środowiska w Gminie. 2. System gospodarowania odpadami komunalnymi. 3. Sprawy różne. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Eugeniusz Superson

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej, które odbędzie się dnia 14 listopada 2012 roku (środa) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Proponowany porządek: 1. Informacja dotycząca zaawansowania montażu baterii słonecznych w Gminie Białowieża. 2. Realizacja budżetu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego stan na koniec października 2012 r. 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Białowieży, stan osobowy, wyposażenie techniczne, nowy sprzęt. 4. Sprawy różne. Przewodniczący...

Zatrzymaj banner przewijany