Aktualności (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 22 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Informacja o działalności Komisji w poprzedniej kadencji. 2. Informacja o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – informacja o wnioskach, które wpłynęły do Urzędu Gminy. 3. Plan pracy Komisji na...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 19 grudnia 2014 r. (piątek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Planowanie współpracy dotyczącej imprez kulturalnych na terenie Gminy Białowieża. 2. Działalność Białowieskiego Ośrodka Kultury, w tym: - realizacja budżetu za 2014 r., - plany finansowe na 2015 r., - harmonogram imprez na 2015 r. 3. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej im....

Zatrzymaj banner przewijany