Aktualności (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

KONSULTACJE PROJEKTU WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2019-2023

Wójt Gminy Białowieża zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Białowieża w sprawie przyjęcia...

Zatrzymaj banner przewijany