Aktualności (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 11 czerwca 2015 r. (czwartek) o godz. 14.30 w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1

Plan posiedzenia 1. Zapoznanie się z materiałami sesyjnymi. 2. Plan pracy komisji na II półrocze 2015. 3. Sprawy różne. Przewodnicząca Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Małgorzata Szpakowicz

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia. Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, które odbędzie się 11 czerwca 2015 roku (czwartek) o godz. 13.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Porządek posiedzenia: 1. Kontrola zagospodarowania oraz estetyki miejsc publicznych i Miejsc Pamięci Narodowej ( wyjazd w teren) 2. Sprawy różne. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Elżbieta Laprus

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 9 czerwca 2015r. (wtorek) o godz. 14.30 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Białowieża. 2. Stan rolnictwa na terenie Gminy Białowieża. 3. Sprawy różne. Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa /-/Elżbieta Malzahn

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 21 maja 2015 r. (czwartek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1

Plan posiedzenia 1. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białowieża z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. 2. Informacja dotycząca ściągalności opłaty miejscowej. 3. Sprawy różne Przewodnicząca Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej /-/Małgorzata Szpakowicz

Zaproszenie do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy Białowieża; Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża; Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 22 kwietnia 2015 r. (środa) o godz. 13.00 w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1 (Galeria OBOK).

Porządek posiedzenia: 1. Podjęcie decyzji w sprawie Centrum Kultury Lokalnej ,,Stara szkoła” w Białowieży – po wysłuchaniu informacji p. Danuty Kuroń odnośnie podjętych działań. 2. Funkcjonowanie Galerii ,,Sarenka”. Analiza wniosku o udzielenie koncesji na sprzedaż i spożycie alkoholu. 3. Sprawy różne. Przewodnicząca...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 14 kwietnia 2015 r. (wtorek) o godz. 13.00 w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1.

1. Zapoznanie się z majątkiem gminnym (lokale mieszkaniowe, usługowe, inne) - wizja w terenie 2. Utrzymanie wodociągu i kanalizacji sanitarnej przez zarządzającego (sieć, przepompownie, oczyszczalnia, ujęcie wody) - wizja obiektów i urządzeń w terenie. 3. Sprawy różne Przewodnicząca Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej...

Zatrzymaj banner przewijany