Aktualności (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia. Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, które odbędzie się 26 marca 2015 roku (czwartek) o godz. 13.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Porządek posiedzenia: 1. Analiza bezpieczeństwa publicznego oraz współpracy wzajemnej w Gminie. 2. Ochrona granicy państwa. 3. Analiza porządku publicznego na terenie Gminy. 4. Sprawy różne. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Elżbieta Laprus

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 18 marca 2015 r. (środa) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1.

1. Zapoznanie się z nowym Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz innymi funduszami, z których Gmina może pozyskać środki. Zasady ich finansowania. 2. Roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury: - Białowieski Ośrodek Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna 3. Sprawy różne. Przewodnicząca Komisji...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 13 marca 2015 r. (piątek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Stan przygotowania Gminy Białowieża do sezonu turystycznego 2015/2016. - wykorzystanie renaturalizacji rzeki Narewka, - QUESTY turystyczne, - infrastruktura turystyczna, - projekt ścieżki rowerowej Białowieża – Hajnówka, - drzewa niebezpieczne w rejonie dróg i szlaków...

Zaproszenie do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 6 marca 2015 r. (piątek) o godz. 12.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Stan ulic/dróg gminnych – wyjazd w teren. 2. Informacja Urzędu Gminy o zaplanowanych działaniach remontowych ulic/dróg gminnych w roku 2015. 3. Informacja Urzędu Gminy o możliwości pozyskania środków zewnętrznych na remonty ulic/dróg gminnych. 4. Sprawy różne. Przewodnicząca...

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia. Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, które odbędzie się 16 lutego 2015 roku (poniedziałek) o godz. 13.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Porządek posiedzenia: 1. Stan opieki zdrowotnej na terenie Gminy Białowieża. Propozycje zmian. 2. Zapoznanie z aktualną sytuacją w placówce oświatowo – wychowawczej. 3. Działalność GOPS - sytuacja rodzin pozostających w trudnych warunkach materialnych/ 4.Sprawy różne. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury Zdrowia,...

Zaproszenie do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 12 lutego 2015 r. (czwartek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1.

1. Regulamin utrzymania czystości na terenie Gminy Białowieża. 2. Odbiór odpadów stałych i opłaty z tym związane. 3. Sprawy różne. Przewodnicząca Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Małgorzata Szpakowicz

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia. Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, które odbędzie się 20 stycznia 2015 roku (wtorek) o godz. 13.00 w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1.

Porządek posiedzenia: 1. Plany finansowe oraz harmonogram imprez na 2015 rok w Białowieskim Ośrodku Kultury. 2. Działalność Biblioteki Gminnej im. I. Newerlego - projekt budżetu na 2015 r. - plan pracy na 2015 r. 3. Opiniowanie budżetu Gminy na 2015 r. w: - Zespole Szkolno-Przedszkolnym - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - Brygadzie Gminnej 4....

Zaproszenie do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 19 stycznia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1.

1. Opiniowanie budżetu Gminy na 2015 rok. 2. Opracowanie planu pracy komisji na pierwsze półrocze 2015 r. 3. Sprawy różne. Przewodnicząca Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Małgorzata Szpakowicz

Zatrzymaj banner przewijany