Gospodarka komunalna

Uchwała Nr X/73/03 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR X/73/03
RADY GMINY BIAŁOWIEŻA
z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 958, Nr 12, poz. 136, z 2001r. Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826, z 2003r. Dz.U. Nr 80, poz. 717,721), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Hajnowskiego uchwala się co następuje:
§ 1. Do kategorii dróg gminnych zalicza się drogi wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białowieża.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Antczak
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/73/03
Rady Gminy Białowieża
z dnia 10 grudnia 2003 r.

WYKAZ DRÓG GMINNYCH

1) 108621B ul. Browska;
2) 108622B ul. Centura;
3) 108623B ul. Leśna;
4) 108624B ul. Łowiecka;
5) 108625B ul. Meleszkowska;
6) 108626B ul. Mostowa;
7) 108627B ul. Nowa;
8) 108628B ul. Ogrodowa;
9) 108629B ul. Polna;
10) 108630B ul. Południowa;
11) 108631B ul. Paczoskiego;
12) 108632B ul. Podolany I;
13) 108633B ul. Podolany II;
14) 108634B ul. Podleśna;
15) 108635B ul. Sportowa;
16) 108636B ul. Tropinka;
17) 108637B ul. Wojciechówka;
18) 108638B ul. Zaułek Osoczników;
19) 108639B ul. Zaułek Bartników;
20) 108640B ul. Zaułek Rudników;
21) 108641B ul. bez nazwy;
22) 108642B droga do cmentarza;
23) 108643B droga do Podolan II;
24) 108644B ul. Kamienne Bagno;
25) 108645B ul. Brzozowa;
26) 108646B ul. Żubrowa;
27) 108647B ul. Jesionowa;
28) 108648B ul. Żurawia;
29) 108649B ul. gen.bryg. pilota Michała Polecha.


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 grudnia 2003 12:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2031
24 grudnia 2003 12:14 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany