Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie nr 622447-N-2018 SIWZ - Przebudowa ul. Paczoskiego w Białowieży Załączniki nr 1-6 do SIWZ - wersja edytowalna Zał. nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa Roboty budowlane - PRZEBUDOWA UL. PACZOSKIEGO W BIAŁOWIEŻY NA ODCINKU OD KM 0+003,87 DO KM 0+160,72 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 622447-N-2018 SIWZ - Przebudowa ul. Paczoskiego w Białowieży Załączniki nr 1-6 do SIWZ - wersja edytowalna Zał. nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa 12.10.2018 r. Informacja z otwarcia ofert 19.10.2018 r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ UL. KAMIENNE BAGNO W BIAŁOWIEŻY

Ogłoszenie nr 617153-N-2018 SIWZ - Wodociąg ul. Kamienne Bagno Załączniki nr 1-6 do SIWZ - wersja edytowalna Dokumentacja projektowa 03.10.2018 r. Informacja z otwarcia ofert 04.10.2018 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

PRZEBUDOWA UL. PACZOSKIEGO W BIAŁOWIEŻY NA ODCINKU OD KM 0+003,87 DO KM 0+160,72 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

18.09.2018 r. Informacja z otwarcia ofert 21.09.2018 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO WZDŁUŻ RZEKI NAREWKA OD UL. PACZOSKIEGO DO PARKINGU GMINNEGO WRAZ Z OŚWIETLENIEM

Ogłoszenie plik PDF SIWZ plik PDF Załącznik Nr 1 - 6 do SIWZ - oferta plik DOC Załącznik Nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa plik ZIP 28.08.2018 Informacja z otwarcia ofert w pliku PDF 06.09.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe - Przebudowa drogi gminnej Nr 108642B tj. ul. Droga do cmentarza w Białowieżay

Zapytanie ofertowe plik PDF Zał. nr 1 - Formularz ofertowy - Przebudowa ul. Droga do cmentarza plik DOC Zał. nr 2 - Projekt umowy - Przebudowa ul. Droga do cmentarza plik PDF Zał. nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia - Dokumentacja projektowa plik ZIP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Poprawa efektywności energetycznej poprzez wykonanie instalacji OZE w Gminie Białowieża

Ogłoszenie plik PDF SIWZ plik PDF Załącznik Nr 1 do SIWZ - oferta plik DOCX Załącznik Nr 2 do SIWZ - oświadczenie plik DOCX Załącznik Nr 3 do SIWZ - wzór zobowiązania plik DOCX Załącznik Nr 4 do SIWZ - informacja o grupie kapitałowej plik DOCX Załącznik Nr 5 do SIWZ - wykaz dostaw plik DOCX Załącznik Nr 6 do SIWZ - wzór...

Zatrzymaj banner przewijany