Aktualności - archiwum (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

KONCEPCJA ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARZE ,,KRAINY ŻUBRA"

Przyjęto założenie, iż KONCEPCJA ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARZE ,,KRAINY ŻUBRA" będzie stanowiła samodzielną lecz także integralną część PROGRAMU ŻUBR GRZEGORZ RĄKOWSKI KONCEPCJA ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARZE „KRAINY ŻUBRA” WARSZAWA, grudzień...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Białowieża

Na podstawie art. 17, pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41) oraz uchwały Nr XV/84/04 Rady Gminy Białowieża z dnia 28 czerwca 2004 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części...

Ogłoszenie Wójta Gminy Białowieża

Wójt Gminy Białowieża zwraca się z prośbą do podmiotów gospodarczych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz innych potencjalnych inwestorów zamierzających w latach 2004 – 2006 (lub w perspektywie do 2013 r.) rozpocząć inwestycje na terenie Gminy Białowieża o zgłaszanie planów w formie propozycji do Planu Rozwoju...

Zatrzymaj banner przewijany