Aktualności - archiwum (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE Na podstawie art.11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2005r. Nr 172, poz....

Postanowienie w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Białowieża

OBWIESZCZENIE Na podstawie art.11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 17 października 2006r. w sprawie zwołania XXXVI Sesji Rady Gminy.

OBWIESZCZENIE Na podstawie art.11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,...

Obwieszczenie Wójta Gminy Białowieża z dnia 15 września 2006 roku

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 15 września 2006 roku Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) podaję informację o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 19 września 2006 roku w sprawie zwołania XXXV Sesji Rady Gminy Białowieża

OBWIESZCZENIE Na podstawie art.11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża

Wójt Gminy Białowieża, dnia 2006-08-28 Białowieża OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz....

Postanowienie Przewodniczacego Rady Gminy Białowieża z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie zwołania XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Białowieża

P O S T A N O W I E N I E Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie zwołania XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Białowieża. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz....

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 18 maja 2006 roku w sprawie zwołania XXXIII Sesji Rady Gminy

OBWIESZCZENIE Na podstawie art.11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 6 marca 2006 roku w sprawie zwołania XXXI Sesji Rady Gminy

OBWIESZCZENIE Na podstawie art.11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806) podaję do publicznej wiadomości...

Posterunek Energetyczny

W miesiącu styczniu został zlikwidowany Posterunek Energetyczny w Białowieży. Odbiorcy energii elektrycznej zamieszkali na terenie Gminy Białowieża będą obsługiwani przez Posterunek Energetyczny w Hajnówce – siedziba Posterunku: Hajnówka, ul. Prosta Nr 54, tel. 085 683 25 07. Posterunek Hajnówka w dni powszednie pracuje od godz....

Zatrzymaj banner przewijany