Aktualności - archiwum (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy Białowieża

Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 5 grudnia 2007 r. o godz. 14oo w sali Urzędu Gminy przy ul. Sportowej 1. Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Analiza...

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża,

ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 4 grudnia 2007 roku (wtorek) o godz. 14oo w Sali Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1. Proponowany porządek: 1.Projekt budżetu Gminy na 2008 r. (drugie...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie zwołania XI Sesji Rady Gminy

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 23 października 2007 roku w sprawie zwołania X Sesji Rady Gminy

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;...

Wniosek Rady Gminy Białowieża

WNIOSEK NR 1/07 Od wielu lat Rada Gminy Białowieża zabiega o udostępnienie stawów w Parku Pałacowym BPN dla celów rekreacyjnych, czynione to było w trakcie trwania kilku poprzednich kadencji Rady. Stawy te w pamięci wielu starszych mieszkańców Białowieży pozostają jako miejsce rekreacji, zabaw, a nawet uroczystości zarówno w...

Zatrzymaj banner przewijany