Aktualności - archiwum (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPROSZENIE

Białowieża, dnia 2007-04-17 ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2007 roku (środa) o godz. 14oo w Sali Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1. Proponowany porządek: 1.Regulami...

ZAPROSZENIE

Białowieża, dnia 2007-04-17 ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy Białowieża wraz z podmiotami świadczącymi usługi turystyczno-hotelarskie,...

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża w sprawie zwołania V Sesji Rady Gminy Białowieża.

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2005r. Nr 172, poz....

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białowieża.

Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 5 kwietnia 2007r. (czwartek) godz. 14oo w sali Urzędu Gminy przy ul. Sportowej 1. Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Analiza wykonania budżetu Gminy za 2006 rok w kontekście...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie zwołania IV Sesji Rady Gminy

OBWIESZCZENIE Na podstawie art.11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2005r. Nr 172, poz....

Terminarz zebrań wiejskich - wybory sołtysów

BUDY DATA ZEBRANIA 20.02.2007 GODZINA ZEBRANIA 17.00 MIEJSCE ZEBRANIA ŚWIETLICA GRUDKI DATA ZEBRANIA 21.02.2007 GODZINA ZEBRANIA 17.00 MIEJSCE ZEBRANIA DAWNY HOTEL ROBOTNICZY PODOLANY DATA ZEBRANIA 22.02.2007 GODZINA ZEBRANIA 17.00 MIEJSCE ZEBRANIA ŚWIETLICA POGORZELCE DATA ZEBRANIA 23.02.2007 GODZINA ZEBRANIA ...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie zwołania III Sesji Rady Gminy

OBWIESZCZENIE Na podstawie art.11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2005r. Nr 172, poz....

Zatrzymaj banner przewijany