Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża w sprawie zwołania V Sesji Rady Gminy Białowieża.

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2005r. Nr 172, poz....

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białowieża.

Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 5 kwietnia 2007r. (czwartek) godz. 14oo w sali Urzędu Gminy przy ul. Sportowej 1. Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Analiza wykonania budżetu Gminy za 2006 rok w kontekście...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 7 marca 2007 roku w sprawie zwołania IV Sesji Rady Gminy

OBWIESZCZENIE Na podstawie art.11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2005r. Nr 172, poz....

Terminarz zebrań wiejskich - wybory sołtysów

BUDY DATA ZEBRANIA 20.02.2007 GODZINA ZEBRANIA 17.00 MIEJSCE ZEBRANIA ŚWIETLICA GRUDKI DATA ZEBRANIA 21.02.2007 GODZINA ZEBRANIA 17.00 MIEJSCE ZEBRANIA DAWNY HOTEL ROBOTNICZY PODOLANY DATA ZEBRANIA 22.02.2007 GODZINA ZEBRANIA 17.00 MIEJSCE ZEBRANIA ŚWIETLICA POGORZELCE DATA ZEBRANIA 23.02.2007 GODZINA ZEBRANIA ...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie zwołania III Sesji Rady Gminy

OBWIESZCZENIE Na podstawie art.11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2005r. Nr 172, poz....

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE Na podstawie art.11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2005r. Nr 172, poz....

Postanowienie w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Białowieża

OBWIESZCZENIE Na podstawie art.11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 17 października 2006r. w sprawie zwołania XXXVI Sesji Rady Gminy.

OBWIESZCZENIE Na podstawie art.11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,...

Obwieszczenie Wójta Gminy Białowieża z dnia 15 września 2006 roku

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 15 września 2006 roku Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) podaję informację o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych...

Zatrzymaj banner przewijany