Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 19 września 2006 roku w sprawie zwołania XXXV Sesji Rady Gminy Białowieża

OBWIESZCZENIE Na podstawie art.11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża

Wójt Gminy Białowieża, dnia 2006-08-28 Białowieża OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz....

Postanowienie Przewodniczacego Rady Gminy Białowieża z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie zwołania XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Białowieża

P O S T A N O W I E N I E Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie zwołania XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Białowieża. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz....

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 18 maja 2006 roku w sprawie zwołania XXXIII Sesji Rady Gminy

OBWIESZCZENIE Na podstawie art.11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 6 marca 2006 roku w sprawie zwołania XXXI Sesji Rady Gminy

OBWIESZCZENIE Na podstawie art.11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806) podaję do publicznej wiadomości...

Posterunek Energetyczny

W miesiącu styczniu został zlikwidowany Posterunek Energetyczny w Białowieży. Odbiorcy energii elektrycznej zamieszkali na terenie Gminy Białowieża będą obsługiwani przez Posterunek Energetyczny w Hajnówce – siedziba Posterunku: Hajnówka, ul. Prosta Nr 54, tel. 085 683 25 07. Posterunek Hajnówka w dni powszednie pracuje od godz....

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 23 stycznia 2006 w sprawie zwołania XXX Sesji Rady Gminy

OBWIESZCZENIE Na podstawie art.11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806) podaję do publicznej wiadomości...

Pożar Szkoły w Białowieży

SZANOWNI PAŃSTWO Rada Gminy, Wójt, Rada Pedagogiczna, Rodzice i Uczniowie Zespołu Szkół w Białowieży w związku z pożarem szkoły, który miał miejsce w nocy z 20 na 21 grudnia 2005 roku, zwracają się z prośbą o wsparcie finansowe naszej placówki. W wyniku tragedii spłonęła zabytkowa drewniana część szkoły, gdzie znajdowały...

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 12 grudnia 2005r w sprawie zwołania XXIX Sesji Rady Gminy

OBWIESZCZENIE Na podstawie art.11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz. 984; z 2003r. Nr 214, poz. 1806; Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 153, poz. 1271; Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806) podaję do publicznej wiadomości...

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża

Białowieża, 2005-12-09 Znak: IP. 7320 - 1/05 O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża Na podstawie art. 11 pkt 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm.: Dz. U. z...

Zatrzymaj banner przewijany