Aktualności - archiwum

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 27 kwietnia 2007 rokuo numerach i granicach obwodów głosowania

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA
z dnia 27 kwietnia 2007 roku

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum do przeprowadzenia referendum wojewódzkiego w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa
zarządzonego na dzień 20 maja 2007 roku

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) w związku z art. 54 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88, poz. 985) podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w referendum wojewódzkim w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa zarządzonym na dzień 20 maja 2007 rokuNr
obwodu

Granice obwodu głosowania
Siedziba
Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Lokalnego


1.
Sołectwo Grudki
Sołectwo Podolany
Sołectwo Stoczek
Sołectwo Zastawa
Białowieski Ośrodek Kultury w Białowieży,
ul. Sportowa 1
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


2.
Sołectwo Budy
Sołectwo Czerlonka
Sołectwo Pogorzelce
Sołectwo Teremiski
Klub Kultury w Budach,
wieś Budy 36a

Lokale będą czynne w godzinach od 6.00 – do 20.00WÓJT GMINY
BIAŁOWIEŻA

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 1565
05 marca 2008 00:29 (Jerzy Karczewski) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany