Uchwały Rady - archiwum

Uchwała Nr VI/42/03 Rady Gminy Białowieża z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania w referendum ogólnokrajowym.

UCHWAŁA NR VI/42/03
RADY GMINY BIAŁOWIEŻA
z dnia 30 kwietnia 2003r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania w referendum ogólnokrajowym.
Na podstawie art. 30 ust. 1, 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786, Nr 154, poz. 1802, z 2002r. Nr 14, poz. 128, Nr 127, poz. 1089, Nr 113, poz. 984) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. Nr 57, poz. 507) uchwala się, co następuje:
§ 1. Tworzy się następujący odrębny obwód do głosowania w referendum ogólnokrajowym:
Numer obwodu Granice obwodu (ulice, numery domów) Siedziba obwodowej komisji wyborczej
3 Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży ul. Centura 2 Dom Pomocy Społecznej „Rokitnik” w Białowieży ul. Centura 2

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Antczak

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2003 09:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 755
10 marca 2005 14:11 (Administrator) - Dodano załącznik
24 września 2003 11:24 (Administrator) - Dodano stanowisko
03 lipca 2003 13:32 (Administrator) - Zmieniono dane
Zatrzymaj banner przewijany