Polityka jakości

 Białowieża 1 grudnia 2009 roku

 

 

  Polityka jakości

 

    Głównym celem działalności Urzędu Gminy Białowieża jest realizacja zadań publicznych nakierowanych na dobro społeczności lokalnej.

 

    Chcemy aby nasz Urząd spełniał oczekiwania każdego mieszkańca w zakresie zapewnienia profesjonalnej i przyjaznej obsługi oraz sprawnie i kompetentnie wykonywał zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i innych przepisów szczególnych.

 

    Wierzymy, że dzięki wdrożonemu systemowi zarządzania jakością wg ISO 9001:2008, będziemy mogli w usystematyzowany sposób realizować działania mające na celu wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców poprzez rozwój różnych sektorów gospodarki, w tym przede wszystkim turystyki, zbieżnych z funkcją ochronną Puszczy Białowieskiej.

 

    Powyższe cele chcemy osiągnąć m.in. poprzez:

 

  1. załatwianie spraw w terminie krótszym niż określony w przepisach prawa i zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowiązującym ustawodawstwie,

  2. uwzględnienie informacji wynikających z analizy skarg i wniosków w celu podnoszenia standardów obsługi klientów,

  3. szkolenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników,

  4. usprawnianie wewnętrznego przepływu informacji i prowadzenie właściwej polityki informacyjnej przy zaangażowaniu wszystkich pracowników na każdym poziomie organizacyjnym,

  5. monitorowanie i ciągłe doskonalenie realizowanych procesów

  6. ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania.

 

    Jako Wójt Gminy Białowieża deklaruję osobiste zaangażowanie w tworzenie odpowiednich warunków i zasobów niezbędnych do realizacji niniejszej Polityki Jakości.

 

 

      Białowieża, 1 grudnia 2009 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 sierpnia 2010 15:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 4743
26 sierpnia 2010 15:18 (Jerzy Karczewski) - Zmiana treści zakładki.
26 sierpnia 2010 15:17 (Jerzy Karczewski) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany