Podatki i opłaty (2010)

Wybierz rok

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych do pobrania

Termin składania deklaracji do 15.01. roku bieżącego. Obowiązuje składanie deklaracji wraz z załącznikiem (wykaz przedmiotów podlegających i niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości) oraz wyjaśnienie wszelkich korekt deklaracji. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje wszczęcie postępowania podatkowego.

Uchwała nr XXIV/132/09 Rady Gminy Białowieża z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Termin składania deklaracji do 15.01. roku bieżącego. Obowiązuje składanie deklaracji wraz z załącznikiem (wykaz przedmiotów podlegających i niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości) oraz wyjaśnienie wszelkich korekt deklaracji. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje wszczęcie postępowania podatkowego.

Zatrzymaj banner przewijany