Zagospodarowanie przestrzenne

Wybierz rok

Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych w Gminie Białowieża

Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych w Gminie Białowieża w pliku PDF Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej w ramach IPK Gminy Białowieża – punkt konsultacyjny w pliku PDF Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej w ramach IPK Gminy Białowieża –mapa interaktywna w pliku PDF

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża” Załącznik 1 UWARUNKOWANIA studium projekt Białowieża plik PDF Załącznik 1-1 UWARUNKOWANIA Białowieża 1-10000 plik PDF UWARUNKOWANIA Białowieża 1-25000 plik PDF Załącznik...

Zatrzymaj banner przewijany