Komunikaty

Wybierz rok

Obwieszczenie - zebranie mieszkańców sołectwa Czerlonka

OBWIESZCZENIE Z W O Ł U J Ę ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA CZERLONKA ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ PRZY HYDROFORNI

Obwieszczenia w sprawie zwoływania zebrań mieszkańców sołectw

Terminarz zebrań wiejskich w sołectwach Lp. SOŁECTWO

Zarządzenie nr 54.2012 Wójta Gminy Białowieża z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Budy.

OGŁOSZENIE Informuję, że w związku z odwołaniem sołtysa Sołectwa Budy z pełnienia funkcji zaistniała konieczność dokonania wyboru nowego sołtysa przez zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Budy. Zebranie odbędzie się 26 lutego (niedziela) 2012 r. o godz. 16:00 w świetlicy Budy. Proszę mieszkańców Sołectwa Budy o liczny...

Zebranie mieszkańców sołectwa ZASTAWA celem dokonania wyboru SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ. Zebranie odbędzie się w karczmie na parkingu w dniu 28 lutego 2011 roku o godz. 17:00.

Na podstawie Uchwały NR III/17/11 Rady Gminy Białowieża z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich zwołuję zebranie mieszkańców sołectwa ZASTAWA celem dokonania wyboru SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ. Zebranie odbędzie się w karczmie na parkingu w dniu 28 lutego 2011 roku o godz. 17:00. Proponowany...

Zebranie mieszkańców sołectwa TEREMISKI celem dokonania wyboru SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ. Zebranie odbędzie się w świetlicy w dniu 27 lutego 2011 roku o godz. 17:00.

Na podstawie Uchwały NR III/17/11 Rady Gminy Białowieża z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich zwołuję zebranie mieszkańców sołectwa TEREMISKI celem dokonania wyboru SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ. Zebranie odbędzie się w świetlicy w dniu 27 lutego 2011 roku o godz. 17:00. Proponowany...

Zebranie mieszkańców sołectwa STOCZEK celem dokonania wyboru SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ. Zebranie odbędzie się w sali kinowej kina Żubr w dniu 27 lutego 2011 roku o godz. 14:00.

Na podstawie Uchwały NR III/17/11 Rady Gminy Białowieża z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich zwołuję zebranie mieszkańców sołectwa STOCZEK celem dokonania wyboru SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ. Zebranie odbędzie się w sali kinowej kina Żubr w dniu 27 lutego 2011 roku o godz....

Zebranie mieszkańców sołectwa CZERLONKA celem dokonania wyboru SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ. Zebranie odbędzie się w dawnym sklepie w dniu 24 lutego 2011 roku o godz. 13:00.

Na podstawie Uchwały NR III/17/11 Rady Gminy Białowieża z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich zwołuję zebranie mieszkańców sołectwa CZERLONKA celem dokonania wyboru SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ. Zebranie odbędzie się w dawnym sklepie w dniu 24 lutego 2011 roku o godz. 13:00. Proponowany...

Zatrzymaj banner przewijany