Przetargi

Wybierz rok

Ogłoszenie nr 622447-N-2018 SIWZ - Przebudowa ul. Paczoskiego w Białowieży Załączniki nr 1-6 do SIWZ - wersja edytowalna Zał. nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa Roboty budowlane - PRZEBUDOWA UL. PACZOSKIEGO W BIAŁOWIEŻY NA ODCINKU OD KM 0+003,87 DO KM 0+160,72 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie nr 622447-N-2018 SIWZ - Przebudowa ul. Paczoskiego w Białowieży Załączniki nr 1-6 do SIWZ - wersja edytowalna Zał. nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa 12.10.2018 r. Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ UL. KAMIENNE BAGNO W BIAŁOWIEŻY

Ogłoszenie nr 617153-N-2018 SIWZ - Wodociąg ul. Kamienne Bagno Załączniki nr 1-6 do SIWZ - wersja edytowalna Dokumentacja projektowa 03.10.2018 r. Informacja z otwarcia ofert 04.10.2018 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

PRZEBUDOWA UL. PACZOSKIEGO W BIAŁOWIEŻY NA ODCINKU OD KM 0+003,87 DO KM 0+160,72 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

18.09.2018 r. Informacja z otwarcia ofert 21.09.2018 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO WZDŁUŻ RZEKI NAREWKA OD UL. PACZOSKIEGO DO PARKINGU GMINNEGO WRAZ Z OŚWIETLENIEM

Ogłoszenie plik PDF SIWZ plik PDF Załącznik Nr 1 - 6 do SIWZ - oferta plik DOC Załącznik Nr 8 do SIWZ - Dokumentacja projektowa plik ZIP 28.08.2018 Informacja z otwarcia ofert w pliku PDF 06.09.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zatrzymaj banner przewijany