Rejestr zmian

01 lipca 2020 12:06 1 miesiąc temu

30 czerwca 2020 14:42 1 miesiąc temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Urząd Gminy Białowieża: PRZEBUDOWA UL. PACZOSKIEGO W BIAŁOWIEŻY – ETAP II.

Dodanie załącznika [zalacznik_nr_8_do_siwz_dokumentacja_projektowa.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Jerzy Karczewski

30 czerwca 2020 14:42 1 miesiąc temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Urząd Gminy Białowieża: PRZEBUDOWA UL. PACZOSKIEGO W BIAŁOWIEŻY – ETAP II.

Dodanie załącznika [zalaczniki_nr_16_do_siwz__wersja_edytowalna.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Jerzy Karczewski

30 czerwca 2020 14:41 1 miesiąc temu

Przetargi: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Urząd Gminy Białowieża: PRZEBUDOWA UL. PACZOSKIEGO W BIAŁOWIEŻY – ETAP II.

Dodanie załącznika [siwz__przebudowa_ul_paczoskiego_w_bialowiezy__etap_ii.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Jerzy Karczewski

30 czerwca 2020 14:41 1 miesiąc temu

30 czerwca 2020 14:24 1 miesiąc temu

Przetargi: Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2020 - Aktualizacja

Dodanie załącznika [plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_w_2020__aktualizacja_30062020.p df] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Jerzy Karczewski

26 czerwca 2020 11:23 1 miesiąc temu

Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: Wykaz zezwoleń na sprzedaż alkoholu - gastronomia 2020 r. stan na 18.06.2020 r.

Dodanie załącznika [wykaz_zezwolen_na_sprzedaz_alkoholu__gastronomia_2020_r_stan_na_18062 020_rv2.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Jerzy Karczewski

26 czerwca 2020 11:22 1 miesiąc temu

Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: Wykaz zezwoleń na sprzedaż alkoholu - handel detaliczny 2020 stan na 18.06.2020

Usunięcie załącznika [wykaz_zezwolen_na_sprzedaz_alkoholu__gastronomia_2020_r_stan_na_18062 020_rv2.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Jerzy Karczewski

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 267607
Zatrzymaj banner przewijany