Wycinka Drzew

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
a) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
b) tytuł prawny władania nieruchomością,
c) nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
d) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 m,
e) przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
f) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
g) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy

Miejsce złożenia dokumentów

Pokój nr 6 /przyjmowanie i weryfikowanie wniosków, wydawanie dokumentów/
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 16:00
tel: 85 681 24 87 wew 37
e-mail: srodowisko@ug.bialowieza.pl

Opłaty

Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z dnia 20 październik a 2004 r.).

Inne informacje

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 września 2008 10:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 3284
08 sierpnia 2017 11:13 (Jerzy Karczewski) - Dodanie załącznika.
06 maja 2016 12:35 (Jerzy Karczewski) - Dodanie załącznika.
06 maja 2016 12:34 (Jerzy Karczewski) - Usunięcie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany