Aktualności

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 21 maja 2015 r. (czwartek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1

Plan posiedzenia
1. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białowieża z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.
2. Informacja dotycząca ściągalności opłaty miejscowej.
3. Sprawy różne

Przewodnicząca Komisji Planowania
Gospodarki Finansowej i Komunalnej
/-/Małgorzata Szpakowicz

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18-05-2015
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Szpakowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 maja 2015 15:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 1608
18 maja 2015 15:38 (Jerzy Karczewski) - Dodanie załącznika [zaproszenie21maja2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 maja 2015 15:38 (Jerzy Karczewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany