Opinie RIO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

UCHWAŁA Nr IV-00321-11/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Białowieża sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.

Zatrzymaj banner przewijany