Opinie RIO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

UCHWAŁA Nr IV-00321-9/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Białowieża sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Zatrzymaj banner przewijany