Statut

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Statut Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej

UCHWAŁA NR XXVIII/139/05 RADY GMINY BIAŁOWEIŻA z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Komunalnego Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr62, poz. 558, Nr 113, poz.. 984, Nr...

Uchwała Nr XXVIII/137/05 Rady Gminy Białowieża z dnia 29 listopada 2005r w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Białowieża

UCHWAŁA NR XXVIII/137/05 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Białowieża Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,...

UCHWAŁA NR XVII/92/04 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 września 2004r w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białowieży

UCHWAŁA NR XVII/92/04 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 wrzesnia 2004r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białowieży Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz....

Uchwała Nr VII/43/03 Rady Gminy Białowieża w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Białowieża

UCHWAŁA NR VII/43/03 RADY GMINY W BIAŁOWIEŻY z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Białowieża. Na podstawie art. 169 ust 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r....

Zatrzymaj banner przewijany