Rejestry i ewidencje (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ewidencja gruntów

Baza danych ewidencji gruntów jest prowadzona i aktualizowana przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. Zina 1

Ewidencja ludności

Ewidencja ludności(baza PESEL) nie podlega publikacji w BIP ( Ustawa o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tekst jednolity). Osobą prowadzącą jest kierownik USC, parter, pokój nr 3

Zatrzymaj banner przewijany