Strategia rozwoju

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXIII/170/06 Rady Gminy Białowieża z dnia 14 czerwca 2006r w sprawie zmian w Programie Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2005 - 2013

UCHWAŁA NR XXXIII/170/06 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie zmian w Programie Rozwoju Lokalnego Gminy Białowieża na lata 2005-2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,...

Zatrzymaj banner przewijany