Komunikaty

Postanowienie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zwołania XIII Sesji Rady Gminy.

Postanawiam
1.  Zwołać XIII Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 28 marca 2012 r.
2.  Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 1400.
3.  Rada Gminy obradować będzie w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej.
4.  Zaproponować następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z XII Sesji Rady Gminy Białowieża.
4. Interpelacje, zapytania, wnioski.
5. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i istotnych działań dotyczących Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o pracy międzysesyjnej.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o pracy w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji o pracy międzysesyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białowieża na 2012 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białowieża na lata 2012 – 2036.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2011 rok.(BOK)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2011 rok (Gminnej Biblioteki Publicznej)
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białowieży.
16. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
/-/ Z up. Jerzy Droń

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23-03-2012
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jerzy Droń
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2012 12:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 1534
23 marca 2012 12:58 (Jerzy Karczewski) - Dodanie załącznika [obwieszczenie.doc] do dokumentu.
23 marca 2012 12:58 (Jerzy Karczewski) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany