Komunikaty

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwołania III Sesji Rady Gminy

Postanawiam

1. Zwołać III Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 14.00 dnia 30 grudnia 2014 r.
2. Ustalić miejsce obrad w  lokalu Remiza OSP  ul. Sportowa 12.
3. Zaproponować następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXIV, I i II Sesji Rady Gminy Białowieża.
4. Interpelacje, zapytania, wnioski.
5. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i istotnych działań dotyczących Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego o pracy międzysesyjnej.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pracy międzysesyjnej.
8. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji pracy międzysesyjnej
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna działki ozn. nr ewid. 354/28 o pow. 0,5611 ha.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia w majątek jednostkę organizacyjną gminy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku wielorodzinnym nr 4 położonym na działce nr geod. 271/3 obręb Zastawa Krzyże w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku wielorodzinnym położonym na działce o nr geod. 436/8 osada Grudki 13 w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Białowieża.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w WPF na lata 2014-2036.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r.
16. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania, wnioski.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
  /-/  Krzysztof Zamojski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23-12-2014
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Zamojski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 grudnia 2014 09:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 1329
24 grudnia 2014 09:14 (Jerzy Karczewski) - Dodanie załącznika [obwieszczenie241214.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 grudnia 2014 09:13 (Jerzy Karczewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany