Plan pracy i sprawozdania - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji dnia 30 stycznia 2008 r.

ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 30 stycznia 2008 roku (środa) o godz. 14oo w Sali Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1. Proponowany porządek: 1.Zapoznanie się z Programem Rozwoju Lokalnego. 2.Sprawy...

Zaproszenie na posiedzenie komisji w dniu 07.11.2007 rok

Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 7 listopada 2007 r. o godz. 14oo w sali Urzędu Gminy przy ul. Sportowej 1. Program posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Podatki...

Posiedzenie komisji dnia 18 października 2007 roku

Białowieża, dnia 2007-10-11 Pan / Pani Z AWIADOMIENIE Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy Białowieża zaplanowane na dzień 12 października 2007 r., odbędzie się dn. 18 października 2007 r. o godz. 14oo w sali Urzędu Gminy przy ul. Sportowej...

Posiedzenie Komisji w dniu 16 października 2007 r.

Białowieża, dnia 2007-10-09 Pan /Pani …………………………………. …………………………………. ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska,...

Posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białowieża

Białowieża, dnia 2007-10-09 Pani/Pan Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 17 października 2007 r. o godz. 1400 w sali Urzędu Gminy przy ul. Sportowej 1. Temat posiedzenia: 1. Plan pracy na drugie półrocze 2007...

Posiedzenie Komisji w dniu 25 czerwca 2007 r.

Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 25 czerwca 2007 r. o godz. 900 w sali Urzędu Gminy przy ul. Sportowej 1 oraz kontroli Zespołu Szkół w Białowieży o godz. 10.00. Temat posiedzenia: 1.Omówienie spraw związanych z przeprowadzeniem...

Posiedzenie Komisji w dniu 19 czerwca 2007 r. o godz. 14.00

Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Gminy Białowieża, które odbędzie się dnia 19 czerwca 2007 r. o godz. 14oo w sali Urzędu Gminy przy ul. Sportowej 1. 1. Podsumowanie roku szkolnego w placówkach oświatowo-wychowawczych. 2....

Zatrzymaj banner przewijany