Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Białowieża

Białowieża, dnia 11 grudnia 2007 r. IP. 7624/6/07 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Białowieża Zgodnie z art. 53 i art. 32 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 01.62.627 z późn. zm.) Wójt Gminy informuje, iż w trakcie prowadzonego w Urzędzie Gminy w Białowieży postępowania...

Zatrzymaj banner przewijany