Gospodarka komunalna (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA NR XVI/87/04 RADY GMINY W BIAŁOWIEŻY z dnia 9 sierpnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591: z 2002r....

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białowieża.

UCHWAŁA NR XXXIII/167/06 RADY GMINY W BIAŁOWIEŻA z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białowieża Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747; z 2002 r. Nr 113,...

Zatrzymaj banner przewijany