Środowisko naturalne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia celu publicznego polegającego na przebudowie ulicy Kolejowej, Parkowej i Waszkiewicza w Białowieży o długości około 2657 m.

Białowieża: dnia 25.01.2008 7624/2/08 Zawiadomienie Na podstawie art. 61 par 1 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41, wszczyna się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia celu publicznego polegającego na przebudowie...

Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie siedliska rolniczego.

Białowieża, dnia 16 sierpnia 2007 IP. 7020/2/06 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Białowieża Zgodnie z art. 53 i art. 32 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 01.62.627 z późn. zm.) Wójt Gminy informuje, iż w trakcie prowadzonego w Urzędzie Gminy w Białowieży postępowania...

Publiczny wykaz danych zawierajacy informacje o środowisku

Publiczny wykaz danych zawierajacy informacje o środowisku znajduje sie pod adresem www.bialowieza.sios.pl

Informacja o stanie środowiska

INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA Gmina Białowieża udostępnia następujące informacje o środowisku i jego ochronie: I. Polityki, strategie rozwoju regionalnego, plany zagospodarowania przestrzennego . II. Prognozy oddziaływania na środowisko. III. Wnioski o wydanie decyzji w sprawach: 1. Planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać...

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie siedliska rolniczego

Białowieża, dnia 7 maja 2007 IP. 7020/1/07 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Białowieża Zgodnie z art. 53 i art. 32 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 01.62.627 z późn. zm.), Wójt Gminy Białowieża informuje, że w dniu 4 maja 2007 przedłożony został poprawiony Raport...

Zatrzymaj banner przewijany