Komunikaty

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zwołania XV Sesji Rady Gminy.

Postanawiam
1. Zwołać XV Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 10 września 2012 r.
2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 14.00.
3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1.

4. Zaproponować następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Funkcjonowanie gminnych zbiorczych urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków – realizacja zadań przez operatora .
4. ,,Kolektory słoneczne w Gminie Białowieża” – stopień realizacji projektu.
5. Przyjęcie protokołu  z XIV Sesji Rady Gminy Białowieża.
6. Interpelacje, zapytania, wnioski.
7. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i istotnych działań dotyczących Gminy w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o pracy międzysesyjnej.
9. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o pracy w okresie międzysesyjnym.
10. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji o pracy międzysesyjnej.
11. Informacja Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w sprawie funkcjonowania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w ramach budżetu na 2012 r.
12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Białowieża za I półrocze 2012 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody
16. Podjęcie uchwały w sprawie użytków ekologicznych. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białowieża na lata 2012 – 2036.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Białowieża.
20. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Wołkowycki

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28-08-2012
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Włodzimierz Wołkowycki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 września 2012 10:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 1342
04 września 2012 10:35 (Jerzy Karczewski) - Dodanie załącznika [obwieszczenie040912.pdf] do dokumentu.
04 września 2012 10:34 (Jerzy Karczewski) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany