Komunikaty

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zwołania XVI Sesji Rady Gminy

Postanawiam
1. Zwołać XVI Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 27 września 2012 r.
2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 1400.
3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1.
4. Zaproponować następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z XV Sesji Rady Gminy Białowieża.
4. Interpelacje, zapytania, wnioski.
5. Informacja Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w sprawie funkcjonowania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w ramach budżetu na 2012 r.
6. Stanowisko Rady Gminy Białowieża w sprawie subwencji oświatowej.
7. Nowe zasady gospodarki odpadami w gminie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białowieża na lata 2012 – 2036.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Wołkowycki

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18-09-2012
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Włodzimierz Wołkowycki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2012 09:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 1272
19 września 2012 09:51 (Jerzy Karczewski) - Dodanie załącznika [obwieszczenie270912.pdf] do dokumentu.
19 września 2012 09:50 (Jerzy Karczewski) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany