Komunikaty

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zwołania nadzwyczajnej XVII Sesji Rady Gminy.

p o s t a n a w i a m
1.  Zwołać XVII Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 29 października 2012 r.
2.  Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 14.00.
3.  Rada Gminy obradować będzie na sali kinowej Kina ŻUBR, ul. Sportowa 1.
4.  Zaproponować następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Białowieża na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu wyborczym.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Wołkowycki

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23-10-2012
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Włodzimierz Wołkowycki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 października 2012 09:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 1523
25 października 2012 09:46 (Jerzy Karczewski) - Dodanie załącznika [obwieszczenie251012.pdf] do dokumentu.
25 października 2012 09:45 (Jerzy Karczewski) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany