Komunikaty

OBWIESZCZENIE. Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zwołania XVIII Sesji Rady Gminy

p o s t a n a w i a m
1.  Zwołać XVIII Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 30 listopada 2012 r.
2.  Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 1200.
3.  Rada Gminy obradować będzie w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1.
4.  Zaproponować następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z XVI i XVII Sesji Rady Gminy Białowieża.
4. Interpelacje, zapytania, wnioski.
5. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i istotnych działań dotyczących Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o pracy międzysesyjnej.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o pracy w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji o pracy międzysesyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Białowieża a Gminą Miejską Hajnówka do prowadzenia zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białowieża na lata 2012 – 2036.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
13. Pierwsze czytanie projektu budżetu Gminy Białowieża na rok 2013.
14. Apel w sprawie zaprzestania odłowów sieciowych ryb na zbiorniku wodnym Siemianówka przez użytkownika rybackiego Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Białymstoku.
15.  Sprzedaż nieruchomości.
16. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Wołkowycki

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23-11-2012
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Włodzimierz Wołkowycki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2012 15:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 1627
23 listopada 2012 15:37 (Jerzy Karczewski) - Dodanie załącznika [obwieszczenie231112.pdf] do dokumentu.
23 listopada 2012 15:36 (Jerzy Karczewski) - Zmiana danych dokumentu.
23 listopada 2012 15:36 (Jerzy Karczewski) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany