Komunikaty

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 21grudnia 2012 r. w sprawie zwołania XIX Sesji Rady Gminy

Postanawiam

1.  Zwołać XIX Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 28 grudnia 2012 r.
2.  Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 1400.
3.  Rada Gminy obradować będzie w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1.
4.  Zaproponować następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu  z XVIII Sesji Rady Gminy Białowieża.
  4. Interpelacje, zapytania, wnioski.
  5. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i istotnych działań dotyczących Gminy w okresie międzysesyjnym.
  6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o pracy międzysesyjnej.
  7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o pracy w okresie międzysesyjnym.
  8. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji o pracy międzysesyjnej.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty .
  11. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  12.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług podstawowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Białowieża na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  15. Drugie czytanie projektu budżetu Gminy Białowieża na rok 2013.
  16. Apel w sprawie zaprzestania odłowów sieciowych ryb na zbiorniku wodnym Siemianówka przez użytkownika rybackiego Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Białymstoku.
  17. Sprzedaż nieruchomości.
  18. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
  19. Sprawy różne.
  20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Wołkowycki

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21-12-2012
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Włodzimierz Wołkowycki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2012 13:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 1452
21 grudnia 2012 13:02 (Jerzy Karczewski) - Dodanie załącznika [obwieszczenie211212.pdf] do dokumentu.
21 grudnia 2012 13:02 (Jerzy Karczewski) - Zmiana danych dokumentu.
21 grudnia 2012 13:01 (Jerzy Karczewski) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany