Komunikaty

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zwołania XXVI Sesji Rady Gminy

p o s t a n a w i a m
1. Zwołać XXVI Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 28 października  2013 r.
2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 1400.
3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Sportowa 12.
4. Zaproponować następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z XXV Sesji Rady Gminy Białowieża.
4. Interpelacje, zapytania, wnioski.
5. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i istotnych działań dotyczących Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o pracy międzysesyjnej.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o pracy w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji o pracy międzysesyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Włodzimierz Wołkowycki

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23-10-2013
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Włodzimierz Wołkowycki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 października 2013 15:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 1153
23 października 2013 15:23 (Jerzy Karczewski) - Dodanie załącznika [obwieszczenie2310.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 października 2013 15:22 (Jerzy Karczewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany