Komunikaty

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 2 września 2013 r. w sprawie zwołania XXV Sesji Rady Gminy

P o s t a n a w i a m
1.  Zwołać XXV Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 30 września  2013 r.
2.  Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 1400.
3.  Rada Gminy obradować będzie w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1.
4.  Zaproponować następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z XXIV Sesji Rady Gminy Białowieża.
4. Interpelacje, zapytania, wnioski.
5. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i istotnych działań dotyczących Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Plan Ochrony BPN – stanowisko.
7. Stanowisko Rady Gminy Białowieża w sprawie ilości martwego drzewa w Puszczy Białowieskiej
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielone przez przedszkole prowadzone przez Gminę Białowieża.
9. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białowieża na lata 2012 – 2036.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r.
12. Gazyfikacja Białowieży – informacja.
13. Panele słoneczne – informacja.
14. Utwardzenie poboczy drogi Hajnówka – Białowieża.
15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Włodzimierz Wołkowycki

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19-09-2013
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Włodzimierz Wołkowycki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2013 14:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 1195
19 września 2013 14:12 (Jerzy Karczewski) - Dodanie załącznika [obwieszczenie1909.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 września 2013 14:11 (Jerzy Karczewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 września 2013 14:10 (Jerzy Karczewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany