Komunikaty

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie zwołania XXIV Sesji Rady Gminy

p o s t a n a w i a m
1. Zwołać XXIV Sesję Rady Gminy Białowieża na dzień 12 lipca 2013 r.
2. Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 1400.
3. Rada Gminy obradować będzie w lokalu Urzędu Gminy, ul. Sportowa 1.
4. Zaproponować następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z XXIII Sesji Rady Gminy Białowieża.
4. Interpelacje, zapytania, wnioski.
5. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i istotnych działań dotyczących Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady o pracy międzysesyjnej.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o pracy w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji o pracy międzysesyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego  Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
 /-/  Włodzimierz Wołkowycki

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03-07-2013
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Włodzimierz Wołkowycki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lipca 2013 14:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 1275
09 lipca 2013 14:17 (Jerzy Karczewski) - Dodanie załącznika [obwieszczenie090713.pdf] do dokumentu.
09 lipca 2013 14:17 (Jerzy Karczewski) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany