Komunikaty

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zwołania VII Sesji Rady Gminy

Postanawiam
1. Zwołać VII Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 12.00 dnia 30 kwietnia 2015 r.
2. Ustalić miejsce obrad w lokalu Urzędu Gminy ul. Sportowa 1.
3. Zaproponować następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Białowieża.
4. Interpelacje, zapytania, wnioski.
5. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i istotnych działań dotyczących Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego o pracy międzysesyjnej.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pracy międzysesyjnej.
8. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji pracy międzysesyjnej.
9. Podjęcie stanowiska w sprawie niewystarczającej wielkości sprzedaży drewna opałowego liściastego przez jednostki Lasów Państwowych na terenie Puszczy Białowieskiej.
10. Podjęcie decyzji w sprawie funkcjonowania budynku starej części szkoły (remont lub rozbiórka).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej mienie gminy na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy. 
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr V/24/15 Rady Gminy Białowieża z dnia 26 lutego 2015 r.  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/25/15 Rady Gminy Białowieża z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalania wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania, wnioski.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Zamojski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24-04-2015
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Zamojski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 kwietnia 2015 15:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 1473
24 kwietnia 2015 15:45 (Jerzy Karczewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 kwietnia 2015 15:44 (Jerzy Karczewski) - Dodanie załącznika [obwieszczenie240415.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 kwietnia 2015 15:43 (Jerzy Karczewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany