Komunikaty

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zwołania nadzwyczajnej XII Sesji Rady Gminy

P o s t a n a w i a m

1. Zwołać XII Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 14.00 dnia 3 listopada 2015 r.
2. Ustalić miejsce obrad w  lokalu Urzędu Gminy ul. Sportowa 1.
3. Zaproponować następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Białowieża.
4. Podjęcie uchwały w sprawie cesji umowy dzierżawy części nieruchomości oznaczonej nr geod. Gruntów 1015 obręb Zastawa- Krzyże na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Puszcza Białowieska”.
6. Zapoznanie się z analizą oświadczeń majątkowych złożonych za 2014 rok.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
      /-/ Krzysztof Zamojski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28-10-2015
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Zamojski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 października 2015 10:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 974
30 października 2015 10:32 (Jerzy Karczewski) - Dodanie załącznika [obwieszczenie3010.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 października 2015 10:32 (Jerzy Karczewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany