Komunikaty

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 7 października 2015 r. w sprawie zwołania XI Sesji Rady Gminy

Postanawiam

1. Zwołać XI Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 14.00 dnia 15 października 2015 r.
2. Ustalić miejsce obrad w lokalu Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Sportowa 12.
3. Zaproponować następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Białowieża.
4. Interpelacje, zapytania, wnioski.
5. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i istotnych działań dotyczących Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego o pracy międzysesyjnej.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pracy międzysesyjnej.
8. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji pracy międzysesyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białowieża na lata 2015 - 2036 .
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.
11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania, wnioski.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Zamojski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07-10-2015
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Zamojski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 października 2015 09:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 1038
08 października 2015 13:43 (Jerzy Karczewski) - Dodanie załącznika [obwieszczenie08102.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 października 2015 13:43 (Jerzy Karczewski) - Usunięcie załącznika [obwieszczenie0810.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 października 2015 13:42 (Jerzy Karczewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany