Komunikaty

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zwołania X Sesji Rady Gminy

Postanawiam

1.  Zwołać X Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 1400 dnia 17 września 2015 r.
2   Ustalić miejsce obrad w lokalu Urzędu Gminy ul. Sportowa 1.
3.  Zaproponować następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z VIII i IX Sesji Rady Gminy Białowieża.
4. Interpelacje, zapytania, wnioski.
5. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i istotnych działań dotyczących Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego o pracy międzysesyjnej.
7. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pracy międzysesyjnej.
8. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji pracy międzysesyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białowieża”
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
11. Przyjęcie informacji z realizacji budżetu za I półrocze 2015 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białowieża na lata 2015 - 2036 .
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.
14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania, wnioski.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Zamojski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09-09-2015
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Zamojski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 września 2015 09:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jerzy Karczewski
Ilość wyświetleń: 1076
10 września 2015 09:45 (Jerzy Karczewski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 września 2015 09:44 (Jerzy Karczewski) - Dodanie załącznika [obwieszczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 września 2015 09:44 (Jerzy Karczewski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany