Komunikaty

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Białowieża z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zwołania IX Sesji Rady Gminy

postanawiam
1.  Zwołać IX Sesję Rady Gminy Białowieża o godzinie 14.00 dnia 31 lipca 2015 r.
2   Ustalić miejsce obrad w  lokalu Urzędu Gminy ul. Sportowa 1.
3.  Zaproponować następujący porządek obrad:
1) Otwarcie obrad.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy i istotnych działań dotyczących Gminy w okresie międzysesyjnym oraz decyzje i działania podjęte w kierunku modernizacji ulicy Nowej.
4) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Białowieża.
5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białowieża.
6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Białowieża.
7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dwóch nieruchomości gruntowych nr. ewid. 797/27 i 797/28 obręb Zastawa Krzyże w trybie bezprzetargowym
8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej nr ewid. 889/8 obręb Białowieża o powierzchni 0,0013 ha w trybie bezprzetargowym.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
10) Sprawy różne.
11) Zakończenie obrad.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 lipca 2015 12:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Kajetan Ługowoj
Ilość wyświetleń: 1259
29 lipca 2015 12:13 (Kajetan Ługowoj) - Dodanie załącznika [obwieszczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 lipca 2015 12:12 (Kajetan Ługowoj) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany